KDU tar upp hedersvåld i nytt jämställdhetspolitiskt manifest

18 Maj

I dagarna håller KDU sitt riksmöte på Ekerö i Stockholm. En ny förbundsstyrelse väljs och motioner debatteras och röstas om. I samband med mötet presenterade även KDU:s vice förbundsordförande Sara Skyttedal ett jämställdhetsmanifest – där hedersvåld och hederskultur får utrymme:

KDU motsätter sig starkt den kultur som motiverar hedersvåld och tvångsäktenskap. Vi anser också att regeringen måste utarbeta en strategi för hur just hedersvåld och tvångsäktenskap kan motverkas i samarbete med myndigheter och ideella organisationer. Hos socialtjänsten, polisen och på skolor bör det finnas personal som är utbildad i hur man upptäcker dessa problem, hur det drabbar ungdomar och hur det kan förebyggas. Vår uppfattning är att kvinnlig könsstympning alltid är oacceptabel. Sverige skall i biståndssammanhang verka för att stödja organisationer och rörelser som motverkar könsstympning samt också erbjuda större skydd för de kvinnor i Sverige som riskerar att utsättas för dessa övergrepp.

Det är mycket glädjande att ett ungdomsförbund tar upp problematiken som finns på detta sätt. Det är få ungdomsförbund som tar tag i denna fråga, det kanske handlar om rädsla för att bli kallade rasister eller ren okunskap om hur utbrett problemet med hedersvåld är.

De åtgärder som KDU i sitt manifest presenterar är bra. Speciellt den del som handlar om kunskapshöjning bland socialtjänst, skola och polis – något som vi som arbetar med hedersvåld tydligt märkt av saknas i många av landets kommuner. Kunskapshöjning är på gång men behövs i större grad, målet bör vara en hederssamordnare i varje svensk kommun.

Det är även bra att KDU tar upp kvinnlig könsstympning, i en tid då man i Egypten (som kriminnaliserade könsstympning 2008) nu möter ett bakslag och där de kvinnliga parlamentsledamöterna från Muslimska brödraskapet nu åter igen vill legalisera könsstympning av kvinnor. Efter arabiska våren har biståndet till organisationer i Egypten som arbetar emot könsstympning klart minskat. Att man även tar upp Sverige i detta sammanhang är bra och nyttigt – vi har en tendens att glömma bort att det lever kvinnor i vårt land som är könsstympade – eller riskerar att bli könsstympande.

Kort och gott; Bra av KDU att ta upp frågan – jag hoppas att fler följer deras exempel och vågar stå emot kulturrelativisterna som härjar runt.

Annonser

Jönköping river muslimska riktlinjer – kunskapsluckorna fortfarande där

16 Maj

Den 9:e maj anmäldes Jönköpings kommun till Skolinspektionen av Glöm Aldrig Pela och Fadime Föreningen. Anledningen till anmälan var en överenskommelse som gjorts mellan Jönköpings kommun och kommunens muslimska församlingar angående ”Råd och riktlinjer för muslimska barn/elever i Jönköpings kommuns skolor”.

Riktlinjerna går att läsa här. De innehöll bland annat att muslimska elever inte skulle behöva följa med på skolresor, skulle ha särskilda restriktioner då det kommer till ex. bad och gymnastiklektioner. 

Igår valde Jönköpings kommun att backa.och riva avtalet. Det är en vinst för mänskliga rättigheter och främst barnens rätt att leva som alla andra. Särbehandlingen som tidigare har skett bryter klart mot svensk skollag, något som Jönköpings kommun nu verkar ha uppfattat. 

Dock är svaren som moderaternas AnneMarie Grennhag, ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Jönköping ger TT i en intervju igår väldigt märkliga – och visar på att man – trots rivna riktlinjer – inte förstått problematiken med att kommunen haft denna typ av riktlinjer.

I intervjun berättar Grennhag först att de river riktlinjerna, och att hon förstått att de särbehandlat vissa elever. So far so good. Vidare i intervjun så berättar hon att de särskilda klädesreglerna och undantagsregeln för övernattning vid ex. skolresa hjälpt unga muslimska tjejer.

”Tack vare de här reglerna så har det för varje år som gått blivit allt mindre problem. De här tjejerna är med på undervisningen nu”, berättar hon. Men vänta lite, kan hon inte se problemet i att man varit tvungna att ha särskilda regler för att få dessa tjejer till skolan? Snacka om att ta tag i ett problem i fel ände.

Vidare intervjuas Grennhag om övernattningsreglerna, om att man ska kunna slippa att övernatta om man inte vill/får.

Hon förklarar det med följande ord ”Men alla barn klarar inte av att sova borta och mår inte bra av det. En sådan här regel kan hjälpa till att stötta alla som behöver det.”

Har tanken slagit henne, att de som förhindras att övernatta under t.ex. ett skolläger kanske är de som behöver övernattningen mest av alla? Att det ger några timmar extra frihet från hårda normer och ett kontrollerande hem.

Dessa få meningar visar tydligt på att man inte – trots debatten om riktlinjerna – förstått varför det var fel från början att upprätthålla sådana här riktlinjer från början. Och att man definitivt behöver ha en rejäl kunskapshöjning då det kommer till hedersnormer och hedersvåld.

TT-intervjun går att läsa här.

Saga Rosén

Uppdaterade texter om Pela och Fadime

8 Maj

Nu har jag lagt upp de tre första undersidorna; en om bloggen, en om Pela och en om Fadime.

Jag kommer även att lägga upp undersidor som tar upp fallen Sara, Abbas och Maria (det senaste hedersmordet i Landskrona).

Internationella fall kommer att taggas med internationellt – däremot kommer jag inte göra en specifik undersida, då det kommer behövas flera bloggposter för att ta upp de mest uppmärksammade fallen.

Saga

Ny blogg om hedersrelaterat våld

7 Maj

Idag har jag registrerat Hedersbloggen.
Denna blogg kommer att bli en kunskapsbank om hedersvåld och innehålla  kommentarer om aktuella händelser i Sverige och utomlands som rör hedersrelaterat våld.

Håll till godo.
Saga Rosén

Hello world!

7 Maj

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!